Yurt dışı iş ilanları

İnşaat İş İlanları - Usta İş İlanları

Orman Genel Müdürlüğü Ekim 2020 Personel Alımı Yapıyor

Orman Genel Müdürlüğü Ekim 2020 Personel Alımı Yapıyor

5 Ekim, 2020

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, Greyder Operatörü 171 adet, Dozer
Operatörü 56 adet, Ekskavatör Operatörü 41 adet ve İş Makinesi Operatörü 6 adet olmak üzere toplamda 274
adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacaktır.
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 05-
09/10/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan
süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu
adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında
belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak
adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi
4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri
ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece
sonlandırılabilecektir.
İlan olunur.

5 ekim tarihinde başlayan personel alımları 9 ekim tarihine kadar devam edecek başvurmak isteyenler İşkur üzerinden başvurabilecekler